Sådan kan du øge dit selvværd

Selvværd er noget som skal dyrkes!

Hvis man tidligt i sit liv har fået et forvrænget selvbillede, så kan det føles uoverskueligt at gøre noget ved det - men hvis ikke vi arbejder på at øge vores selvværd, vil vi konstant stå i skyggen af vores eget lys og hele tiden være afhængig af andre mennesker.

Selvværd vs. Selvtillid:

Det er forskel på selvværd og selvtillid. Selvtillid handler om troen på vores evner og færdigheder, hvorimod selvværd er den dybere overbevisning om, at vi fortjener kærlighed, accept og succes, uanset vores præstationer.

Aspekt Selvværd Selvtillid
Definition Vurderingen af ens egen værdi og værdighed. Troen på ens evner, færdigheder og kompetencer.
Kilder Indre følelse af egen værdi uafhængigt af præstationer. Afhænger ofte af opnåede succeser og resultater.
Stabilitet Generelt mere stabil over tid, uanset ydre omstændigheder. Kan variere baseret på aktuelle præstationer og situationer.
Relation til fejl Ser fejl som en naturlig del af livet og mulighed for læring. Kan være mere påvirket af fejl og opleve tvivl ved fiasko.
Selvtillidens natur Indre tro på egen værdi og betydning. Fokuseret på troen på egne evner og kompetencer.
Udtryk i adfærd Reflekteret i måden man behandler sig selv på og accepterer sig selv. Synlig i handlinger, der demonstrerer kompetence og færdigheder.
Påvirkning af relationer Sundt selvværd kan styrke relationer og tiltrække sunde partnere. Høj selvtillid kan bidrage til selvsikkerhed og effektiv kommunikation.
Udvikling over tid Dybderødder ofte i barndommens oplevelser og udvikler sig gradvist. Kan udvikles gennem opnåelse og akkumulation af positive oplevelser.

 

Øv dig i at øge dit selvværd:

  1. Selvaccept: At omfavne os selv er i min optik nøglen til at opbygge selvværd. Det er okay at være ufuldkommen, for det er det, der gør os unikke. Ved at forstå os selv og vores livshistorie, kan vi nemmere lære at rumme os selv.
  2. Positiv indre dialog: At ændre den indre dialog fra selvkritik til empatisk er vigtig. Anerkend dine succeser, store som små, og vær venlig mod dig selv, som du ville være det mod dine børn eller dine venner.
  3. Sæt grænser: At respektere dine egne grænser og sige nej, når noget føles forkert er godt at øve sig på at lære dig selv at dig og dine behov er vigtige.
  4. Lær af dine udfordringer: Hver gang du støder ind i udfordringer, så øv dig i at fokusere på læringen du fik derfra. Eller brug udfordringerne som en reminder om, at tage dig kærligt af dig selv. Din værdi ændrer sig ikke af at lave fejl - du er et menneske og ikke en robot.

Praksis af selvkærlige handlinger:

  1. Egenomsorg: Dediker tid til aktiviteter til dig selv og med dig selv. Det kan være alt fra at læse en bog, tage en lang gåtur eller praktisere mindfulness. Evt. lav en bucketliste med små og store ting.
  2. Giv plads: Giv plads til dig selv og sådan som du har det. Jeg tror på, at det styrker ens selvværd, når man bliver bedre til at rumme sig selv og er med de følelser og tanker, som opstår.
  3. Udfold dig: Øv dig i at turde udfolde dig og udtrykke dig. Jo mere du øver dig i at give dig selv lov til at udfolde og udtrykke dig, desto nemmere vil det være nemmere at overbevise dig selv om det er okay.

Selvværd i relationer:

Gode relationer spiller også en afgørende rolle i at opbygge et stabilt selvværd. Omgiv dig med mennesker, der støtter og opmuntrer dig. Møder du relationer som ikke er giver god energi, men som du føler dig forpligtet til at være i, så vid at deres sandhed ikke nødvendigvis er sand for dig.

 

Copyright © Nanna Rasch 2023
Ledige tider
Book en samtale nu
envelopephone-handsetpushpin